caravanserrall

ḫān kārawān sarāy (ar)

m
Història

A Orient, edifici per acollir-hi les caravanes.

Construïts al llarg de les rutes caravaneres, eren constituïts per quatre cossos, generalment amb un pis a sobre, enquadrant un pati al centre del qual hi havia una font per a les ablucions i, sovint, una mesquita. A les ciutats, ultra la seva funció d’hostatgeria, era utilitzat per a vendre-hi les mercaderies i per a fer-hi tota mena d’operacions comercials. Correspon als alfòndecs mediterranis.