carbó

m
Geologia
Química
Tecnologia

Pedra de lignit (carbó)

© Fototeca.cat

Substància combustible, sòlida, lleugera i negra que és el producte de la descomposició incompleta, destil·lació o combustió parcial de la matèria orgànica, principalment vegetal, i que conté essencialment carboni.

Segons el seu origen o el tractament a què ha estat sotmès rep diversos noms: carbó de pedra o mineral, carbó vegetal, carbó animal, carbó activat o actiu, carbó de coc, etc.

Components químics i caràcters físics de diversos tipus de carbó

Análisi empírica (%) Análisi d’elements
"rank" humitat volàtils carboni fixat cendra S H C N O Poder Calorífic (kJ/kg)
antracita 4,4, 4,8 81,8 9,0 0,6 3,4 79,8 1,0 6,2 30,5
semiantracita 2,8 11,9 75,2 10,1 2,2 3,7 78,3 1,7 4,0 31,0
carbó bituminós
baix en volàtils 2,3 19,6 65,8 12,3 3,1 4,5 74,5 1,4 4,2 30,7
mitjà en volàtils 3,1 23,4 63,6 9,9 0,8 4,9 76,7 1,5 6,3 31,4
alt en volàtils (A) 3,2 36,8 56,5 3,6 0,6 5,6 79,4 1,6 9,2 32,7
alt en volàtils (B) 5,9 43,8 46,5 3,8 3,0 5,7 72,2 1,3 14,0 30,6
alt en volàtils (C) 14,8 33,3 39,9 12,0 2,5 5,8 58,8 1,0 19,9 24,5
carbó subbituminós
"rank” A 13,9 34,2 41,0 10,9 0,6 6,2 57,5 1,4 23,4 24,0
"rank” B 22,2 32,2 40,3 4,3 0,5 6,9 53,9 1,0 33,4 24,0
"rank” C 25,8 31,1 38,4 4,7 0,3 6,3 50,0 0,6 38,1 18,7
lignit 36,8 27,8 30,2 5,2 0,4 6,9 41,2 0,7 45,6 16,2