carbonat de calci

CaCO (fórm.)

m
Química
Farmàcia

Sòlid incolor que ocorre en l’estat natural en dues varietats cristal·lines, l’ aragonita i la calcita .

El marbre és constituït per calcita més o menys impura. El carbonat de calci apareix en forma amorfa, impura, en quantitats ingents, constituint roques sedimentàries d’origen orgànic, com és la creta, la calcària, molt impurificada amb argila, les margues , etc. Com els altres carbonats, és atacat pels àcids, amb despresa de diòxid de carboni. És poc soluble en aigua i en altres dissolvents. És emprat en moltes indústries per a neutralitzar solucions àcides, i com a pigment o càrrega en pintures (blanc d’Espanya o de París), paper, cautxú, poliments, plàstics, productes farmacèutics, etc. També forma part de molts dentifricis, als quals serveix d’excipient.