carboner
| carbonera

f
m
Oficis manuals

Persona que es dedica al carboneig com a ofici.

El carboneig fou practicat fins a la disponibilitat de fonts d’energia altres que el carbó vegetal. Als Països Catalans desaparegué durant la primera meitat del s. XX. Els carboners eren sovint itinerants i llur feina, sotmesa a un règim temporal. Gaudien de poca consideració social. Per a la fabricació del carbó utilitzaven la carbonera (carboner 1 9).