cargol de banc

m
Oficis manuals

Cargol de banc

© Fototeca.cat

Instrument per a immobilitzar una peça en el banc de treball, format per dues mandíbules, l’una fixa i l’altra desplaçable per l’acció d’un cargol.

El dels mecànics és portàtil i acoblable al bans per mitjà d’una brida, construït amb ferro i amb les mandíbules proveïdes de mordasses d’una gran duresa; el que utilitzen els fusters va acoblat a una pota del banc; la qual actua de mandíbula fixa.