cariofil·làcies

f
pl
Botànica

Família de centrospermes integrada per unes dues mil espècies de plantes herbàcies o sufrutescents de tiges nuoses, pròpies principalment dels països de clima temperat.

Presenten fulles, moltes vegades estipulades, oposades i generalment enteres i sovint estretes; les flors són actinomorfes, generalment pentàmeres, amb el periant diferenciat en calze i corol·la o bé simple i sepaloide, de vegades proveït fins i tot d’un involucre d’hipsofil·les per sota del calze; les inflorescències solen ésser cimoses. Algunes cariofil·làcies, com els clavells, són conreades com a ornamentals.

Cariofil·làcies més destacades

Nom científic Nom vulgar
Agrostemma githago niella, clavell d’ase, clavell de blat
Arenaria sp arenària
Cerastium sp pelovella
Cerastium tomentosum cerasti
Dianthus barbatus clavell de pom
Dianthus carthusianorum clavell muntanyenc
Dianthus caryophyllus clavellina
Dianthus chinensis clavell de trenta
Dianthus sp, espècies conreades clavell
Dianthus sp, espècies silvestres clavell boscà
Dianthus seguieri clavell de pastor
Gypsophila elegans nebulosa, gipsòfila
Gypsophila hispanica trincola, llevamà
Herniaria sp trencapedra
Herniaria glabra, i espècies afins herniària, herba del mal de pedra
Lychnis coronaria pessiganassos
Luchnis flos-cuculi flor del cucut
Minuartia sp minuàrtia
Minuartia hamata quèria
Paronychia argentea sanguinària blanca, arracades
Saponaria officinalis sabonera, saponària, sabó de gitana
Silene sp silena
Silene muscipula silene mosquera
Silene vulgaris colitxos, colissos, esclafidors
Spergula sp espèrgula
Spergularia sp espergulària
Spergularia rubra espergulària vermella, herba passerella
Stellaria holostea rèvola
Stellaria media morrons, tinya, borrissol, ocellera
Vaccaria pyramidata vacària, colet