carisma

m

Capacitat que posseeixen certs individus de conduir els altres i d’inspirar-los sense emprar ni la coacció ni els incentius materials; virtut de menar una munió de persones només per la força de la personalitat.