Caritas

Organisme oficial de l’Església catòlica per a la coordinació de la beneficència.

Creat per Pius XII el 1950 a escala internacional (Caritas Internationalis), opera com una confederació d’organitzacions de beneficència sota la protecció o el reconeixement de les Esglésies de cada país. L’any 2012 reunia 165 membres, cadascun dels quals depèn de la respectiva conferència episcopal, la qual delega els bisbes perquè n'assumeixin la direcció a les diòcesis respectives. Internacionalment és dividida en set regions: Àfrica, Àsia, Europa, Llatinoamèrica i el Carib, l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, Amèrica del Nord i Oceania.

L’òrgan de govern és l’Assemblea General, que es reuneix cada quatre anys al Vaticà amb l’objectiu de revisar l’obra realitzada, aprovar el pressupost, elegir un Comitè Executiu rotatiu per dirigir les activitats de l’organització i designar els càrrecs principals (president, secretari general, tresorer i presidents regionals). Des del 2007 presideix l’organització el cardenal hondureny Óscar Andrés Rodríguez Madariaga (reelegit al maig del 2011).

L’any 1992 fou fundada Càritas Catalunya, que depèn de la Conferència Episcopal Espanyola i forma forma part de la Confederació de Caritas Espanyola. És integrada per les organitzacions depenents dels arquebisbats de Barcelona i Tarragona i les dels bisbats de Girona, Lleida, Tortosa, Vic, Solsona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, la tasca dels quals coordina. N'és bisbe delegat i, per tant, màxima autoritat, l’arquebisbe de Barcelona. L’any 2012 li fou concedida la Medalla d’Or del Parlament de Catalunya en reconeixement a la seva tasca per al desenvolupament i contra la pobresa i l’exclusió social.