Carl Gottfried Neumann

(Königsberg, 1832 — Leipzig, 1925)

Matemàtic alemany, fill del físic Franz E.Neumann.

Treballà sobretot en la recerca de solucions a problemes de física matemàtica, com és ara el problema de Dirichlet , i en la teoria dels potencials, en la qual hom el considera el fundador dels potencials logarítmics.