Carlsbad

Carlsbad

Larsen9236 (CC0)

Localitat de l’estat de Califòrnia (EUA).