carp

m
Anatomia animal

Part de l’esquelet de la mà constituïda per vuit ossos disposats en dues files.

La fila superior comprèn l' escafoide , el semilunar, el piramidal i el pisiforme ; la fila inferior, el trapezi , el trapezoide, el gros del carp i el ganxós . Aquests ossos s’articulen, d’una banda, entre ells i, de l’altra, els de la fila superior s’articulen amb l’extremitat inferior del cúbit i del radi, i els de la fila inferior, amb els metacarpians; solament el pisiforme no s’articula sinó amb el piramidal.