càrrega horitzontal

ro-ro
f
Transports
Tecnologia

Sistema de càrrega i descàrrega de mercaderies que es duu a terme mitjançant vehicles que poden entrar al vaixell o sortir-ne amb la càrrega, per mitjà d’unes rampes especialment condicionades.