carregar

intr
Militar

La força pública, escometre abrivadament una manifestació per dispersar-la.