carst

m
Geomorfologia

Fenomen consistent en la filtració de les aigües en els massissos de roques calcàries clivellades i solubles, que porta a la formació d’un relleu de depressions tancades i d’avencs, cavernes i galeries subterrànies relleu càrstic .

El conjunt de processos que donen lloc al fenomen del carst s’anomena carstificació . El mot carst prové del nom de la regió eslovena de Kras (en alemany, Karst, i en italià, Carso), al nord d’Ístria, on el relleu càrstic presenta un gran desenvolupament i on aquest fenomen fou estudiat per primera vegada. A les regions àrtiques s’anomena criocarst .