Catalonia Monastica

Publicació fundada per Anselm M.Albareda i editada a Montserrat per recollir estudis històrics i documents sobre els monestirs dels Països Catalans.

N'aparegueren dos volums (1927-29). Posteriorment ha estat fosa amb els Analecta Montserratensia .