Catalunya Caixa

Caixa d’estalvis resultat de la fusió de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, la Caixa d’Estalvis de Terrassa i la Caixa d’Estalvis de Manresa.

La nova entitat fou creada el 2010 a instàncies del procés de concentració de les caixes impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, i començà a operar al juliol d’aquest any. Després d’un període en què adoptà el nom provisional de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, al setembre adoptà el nom actual.

Pel volum dels actius sumats de les tres entitats (81.020 milions d’euros) era la quarta caixa d’estalvis de Catalunya. Hom procedí a un pla de reestructuració amb l’objectiu de deixar la nova entitat amb una xarxa de 1.215 oficines i uns 8.000 empleats. Adolf Todó fou nomenat primer director general.

A l’abril del 2011, arran del resultat de les proves de solvència a la qual fou sotmesa pel  Comitè de Supervisió Financera de la Unió Europea al juliol del 2010, l’entitat es veié obligada a recórrer als fons del FROB i a reconvertir-se. Al juny creà Catalunya Banc SA, un banc que incorporava el negoci financer de l'entitat, del qual al setembre el FROB assumí el 90% del capital. La mesura fou aprovada per la Comissió Europea amb caràcter provisional. Al gener del 2013 l'entitat fou posada a subhasta. L'abril del 2014 el fons d'inversió nord-americà Blackstone es feu càrrec de la plataforma immobiliària del banc, i al juliol de la cartera d'hipoteques problemàtiques, que en conjunt sumaven uns 6.500 milions d'euros. El dia 21 del  mateix més, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) guanyà la subhasta per a adjudicar-se Catalunya Banc, per davant del Banco de Santander i Caixabank. Al març de 2016 els consells d'administració d'ambdues entitats acordaren un projecte de fusió que en la pràctica significava l'absorció de Catalunya Banc pel BBVA. L'acord preveia el manteniment de la marca Catalunya Caixa.