catecisme

m

Conjunt de principis i punts bàsics d’una doctrina.