cau

m
Jocs

Joc de cartes en què els jugadors, en nombre de quatre (cadascun dels quals rep quatre cartes en cadscuna de les tres donades), van abatent, l’un darrere l’altre, una carta de llur joc, llevat que en llur joc tinguin una carta d’igual valor que una de les abatudes.

En aquest cas la prenen amb la seva (ensems amb les que formen escala ascendent amb aquesta, si n'hi ha) i a la fi hom compta les arreplegades per cada jugador i hom cobra per les que passen de dotze, i en què té premi el fet de tenir dues cartes ( ronda ) o tres cartes ( rondí ) del mateix valor, el fet de poder, un jugador, arreplegar amb la seva carta la que el jugador anterior acaba d’abatre (fer cau ), el fet de poder arreplegar les dues del cau (fer recau ) i el fet de poder arreplegar les tres del recau (fer sant Vicenç ). De vegades hom premia també el fet d’arreplegar totes les cartes abatudes (fer net ). Hi ha també la variant anomenada cau robat , en què els munts de cada jugador són descoberts, i poden ésser presos com les cartes abatudes.