cavall de Troia

m
Electrònica i informàtica

Virus informàtic o codi maliciós emmagatzemat a l’ordinador que permet que externament es pugui accedir a les dades del sistema.

El nom fa referència al fet que sota una aparença inofensiva, com ara una fotografia o una música, s’instal·la un programa que permet que, via remota (per exemple internet), es pugui controlar què fa l’usuari i quines tecles prem, a fi i efecte d’esbrinar contrasenyes, copiar documents de l’ordinador, executar programes no desitjats, etc.