cavaller

m
Militar

En els atacs a les places, terraplè elevat que hom construïa per a col·locar-hi l’artilleria.