càvea

f
Teatre

Càvea de l’amfiteatre romà de Verona

JoMV

En el teatre grec i romà, lloc destinat als espectadors, al voltant de l’orquestra i generalment de forma semicircular.