CD autònom

m
Electrònica i informàtica

Suport físic que conté un programari que permet iniciar un sistema operatiu sense necessitat de ser instal·lat prèviament en el disc dur de l’ordinador.

També es pot trobar en format DVD o USB. És un sistema freqüentment emprat per facilitar la prova i instal·lació de les distribucions de sistemes operatius GNU/Linux.