CD-ROM

m
Electrònica i informàtica

Disc compacte que pot emmagatzemar grans quantitats d’informació no modificable per l’usuari i consultable mitjançant un lector adequat.

Gràcies a la seva alta capacitat d’emmagatzematge (són habituals els discs de 700 Mb, que poden emmagatzemar unes 300 000 planes de text) i el seu baix preu, s’han convertit en un mitjà idoni per a distribuir grans quantitats de dades, com programes o enciclopèdies. Els darrers anys s’han comercialitzat també el CD- ROM gravable (s’hi poden gravar dades només una vegada) i el CD-ROM regravable (s’hi pot gravar, esborrar i tornar a gravar). Així doncs, el CD-ROM esdevé suport per a emmagatzemar i transportar dades també a nivell d’usuari. Internament, un CD-ROM consta d’una sola pista en espiral dividida en sectors d’igual magnitud. Això obliga a augmentar la velocitat del disc a mesura que el capçal s’aproxima a l’eix de rotació per tal que la densitat de lectura es mantingui constant. La tecnologia dels CD-ROM ha avançat notablement: si bé la velocitat estàndard és de 240 a 1 170 rpm, es desenvolupen dispositius capaços de treballar amb un múltiple (8, 12, 24 o més) d’aquesta velocitat.