cèdula reial

f
Història

Despatx en què hom concedia una gràcia, prenia alguna providència.

Aparegué a Castella sota el regnat de Joan II, i perdurà, amb lleugeres variacions, fins a l’època dels Borbó. Adoptaren la seva forma gràcies i provisions reials lliurades per un tribunal superior i subscrites pel rei i el seu secretari. Hom en féu edicions impreses quan la importància de l’afer ho exigia.