cefalodíscids

m
pl
Zoologia

Ordre de pterobranquis que comprèn individus marins, colonials, hermafrodites o de reproducció asexual; presenten el cos dividit en protosoma, mesosoma i metasoma.

És característic un disc adhesiu metasomàtic. En destaca el gènere Cephalodiscus .