Centre Català de Montevideo

Entitat dels catalans de la capital de l’Uruguai fundada el 1881.

El 1885 s’inaugurà la seva seu de davant la presència de grans personalitats de la vida pública del país i el representant d’Espanya a l’Uruguai. També anomenat Antic Centre, l’edifici tenia un teatre amb cabuda per a vuit-centes persones, a més d’un cafè, una sala de joc, salons per al cor de l’entitat, oficines i una biblioteca. Des del periòdic La Gralla, el Centre fou titllat d’espanyolista, i arran d’això un grup més decididament nacionalista se n’escindí el 1886, i fundà la Societat Catalanista Rat Penat. Així, s’anà perdent l’impuls inicial i el 1890 l’entitat es dissolgué per aquestes escissions internes.

A començament del segle XX s’inicià el que s’anomenà “segona època” o segon Centre Català de Montevideo: el 1908, en una assemblea, presidida per Tomàs Claramunt, es reconstituí oficialment; i arribà a tenir més de set-cents socis. El 1909, s’hi fundà el periòdic El Eco del Centre Català, òrgan de l’entitat, que dirigí Josep Baitx i Balil. L’entitat fundà una escola de declamació i una biblioteca. De les relacions amb la Unió Catalanista de Barcelona, el 1912 en resultà la creació d’una filial de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana a Montevideo. El grup nacionalista formà, el 1917, la secció de l’Agrupació de Propaganda Catalana, promotora del diari Foc Nou, independentista, i un grup dramàtic. Als anys vint començà el lent declinar de l’entitat; el 1926 se n’escindí el grup creador del Casal Català i el 1930, fou enderrocat l’edifici social.

En foren presidents Josep Puig i Roig, Bartomeu Triay, Josep Puig i Morales, Lluís Solé, Antoni Pons, Pere Compte, Ramon Panedas i Jaume Taltavull. Entre els dirigents de la segona època cal esmentar el periodista mallorquí Joan Torrendell i Escalas, que des d’El Correo de Cataluña difonia per a Amèrica la cultura catalana.