Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona

CIDOB (sigla)

Centre d’estudis i documentació internacionals de Barcelona, que mitjançant l’estudi, la investigació i la difusió d’informació sobre qüestions internacionals, vincula la realitat catalana amb la realitat europea i mundial i amb dinàmiques i problemàtiques globals.

L’any 1973 fou creada, des d'Agermanament, el Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, associació coneguda com a CIDOB Tercer Món o CIDOB-TM. L’any 1979 esdevingué una fundació, a càrrec d’un patronat format per diverses institucions i persones representatives del món polític i cultural de Catalunya  i Espanya.

El CIDOB és un equip de reflexió, un think tank, que treballa des d’una òptica independent i no partidista per elaborar i oferir a tots els actors polítics i socials, des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals, informació i idees per a formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitable per a les persones. Les seves activitats principals són: la recerca aplicada en temes internacionals, inclosa la investigació sobre el terreny; l’organització de seminaris, conferències, debats i altres activitats de diàleg i reflexió; la difusió de les idees tant a especialistes i professionals com al públic general, directament i mitjançant publicacions especialitzades; i la documentació internacional, en paper i en línia. 

Fins el 2008 fou director de l’entitat Josep Ribera i, des d’aquest any ocupa el càrrec Jordi Vaqué. Narcís Serra n'ocupà la presidència entre els anys 2000 i 2012, que el rellevà Carles Gasòliba fins el 2016. El gener del 2017 assumí el càrrec Antoni Segura. L’any 2010 fou nomenat president d’honor de l’entitat Javier Solana Madariaga

El 1999 el CIDOB rebé el Premi d’Honor Jaume I.