cerca per defecte

cerca simple
f
Electrònica i informàtica

Mode de cerca que ofereixen tots els cercadors com a primera opció i que apareix a la seva pàgina d’accés.

Consisteix en una única finestra de cerca que admet, generalment, cadenes de caràcters i, algunes vegades, també operadors de cerca.