cereal

adj
Alimentació
Agronomia

Dit de les llavors dels cereals.