ceruli

m
Pintura

Pigment blau de to mitjà i matís verdós.

Utilitzat des de l’antiguitat, a partir del 1860 hom l’obtingué químicament. És molt apreciat en la pintura de celatges. Té poder cobrent elevat, permet d’ésser barrejat amb tots els altres pigments, i és usat en totes les tècniques.