Cesarea de Filip

Antiga ciutat de Palestina que correspon a l’actual Bāniyās.

Fou anomenada Paneas (l’antic culte a Baal havia estat convertit en culte a Pan, que li donà el nom) fins que Filip el Tetrarca (mort el 34 dC), fill d’Herodes, amplià la ciutat i li canvià el nom en honor de Cèsar August. Segons els evangelistes Mateu i Marc, l’apòstol Pere hi féu la primera confessió de la messianitat de Jesús.