Charles Brenton Huggins

(Halifax, Nova Escòcia, 22 de setembre de 1901 — Chicago, Illinois, 12 de gener de 1997)

Metge canadenc.

Format a Harvard, Yale i Washington, el 1927 ensenyà a la Universitat de Chicago, on fundà el Laboratori Ben May per a la recerca del càncer, que dirigí en 1951-69. Estudià la dependència hormonal dels càncers en l’home i els animals, l’adrenalectomia bilateral en l’home, el principi transformador de l’uroepiteli, la formació dels ossos, de la medul·la òssia i els enzims sèrics. Rebé importants premis científics per la seva tasca, i entre ells, el premi Nobel de fisiologia i medicina de l’any 1966, juntament amb F.P.Rous. Entre les seves nombroses publicacions sobresurt Experimental Leukaemia and Mammary Cancer: Induction, Prevention, Cure (1979).