Charles Edward Spearman

(Londres, 1863 — Londres, 1945)

Psicòleg anglès.

Doctor en filosofia, es dedicà a l’estudi de la percepció sensorial i, més tard, al mesurament de la intel·ligència. Desenvolupà els mètodes d’anàlisi factorial en la psicologia i demostrà que existeix un factor general d’aptitud (factor g) comú en tots els esforços generals i un factor específic propi de cada tasca a desenvolupar. Entre d’altres, publicà l’obra The Abilities of Man: Their Nature and Measurement (1927).