cianocobalamina

factor antianèmia perniciosa, vitamina B12, C63H88CoN14O14P
f
Química
Farmàcia

Cristalls vermells isolats de cultius de Streptomyces griseus per Karl Folkers i els seus col·laboradors l’any 1947.

Corresponen al principi actiu dels extractes de fetge fresc descoberts l’any 1926 per George R. Minot i Williams P. Murphy, i emprats per aquests en el tractament de l’anèmia megaloblàstica. Els composts de la vitamina B 1 2 (cobalamines) són complexos de cobalt amb un grup ciano i una estructura cíclica tetrapirròlica. És un factor universal, o sigui, necessari per a tota forma de vida. Té un paper important en la síntesi dels àcids nucleics, en el metabolisme de l’àcid fòlic dels greixos i dels aminoàcids i en la conversió dels glúcids en greixos. S'emmagatzema a la melsa i als ronyons.