ciclostil

m
Disseny i arts gràfiques

Multicopista que treballa per serigrafia.

La tinta grassa d’impremta travessa un clixé format per un paper ceba o teixit fibrós (proveït d’una capa permeable de parafina o de nitrat de cel·lulosa per una de les cares) en el qual, per mitjà d’un punxó, d’una màquina d’escriure sense cinta o de màquines electròniques, ha estat perforat el text o dibuix en la cara no permeable. La reproducció és efectuada en passar el paper entre el cilindre tintador, portador del clixé, (mogut a mà o per motor elèctric), i un corró de goma que el prem. En els models més antics el clixé era muntat pla damunt un teixit esponjós, subjectat en un marc, el qual era tintat a mà amb un roleu.