cilindratge

m
Tecnologia

Tornejament que té per finalitat d’obtenir una peça exteriorment cilíndrica, en el qual el moviment d’avançament, aconseguit per mitjà de la transmissió del moviment de la barra de cilindrar al carro principal, és paral·lel a l’eix de la peça.