cinabri

m
Mineralogia i petrografia

cinabri

© Fototeca.cat

Sulfur de mercuri, HgS.

Mineral que cristal·litza en el sistema romboèdric, en cristalls molt petits, d’hàbit tabular o romboèdric, en què són freqüents les macles de penetració. El color és variable segons les impureses, però domina el vermellós. Té duresa 2-2,5 i pes específic 8,090. Es troba en filons, disseminat o en masses irregulars, associat a mercuri natiu, pirita, realgar, etc. Hom l’explota, com a mena de mercuri metàl·lic, en els gresos d’Almadén (Ciudad Real), als EUA, a l’URSS (Ural), al Japó, a Itàlia, etc.