cinquena columna

quinta columna
f
Militar

Grup d’individus encarregat d’acomplir un treball polític i militar que s’efectua en el mateix territori de l’adversari.

A Espanya, en la primera fase de la guerra civil (1936) hom donà el nom de cinquena columna als partidaris del govern de Burgos que actuaven en el camp republicà.