cins rals

real (ant.)

m
Numismàtica i sigil·lografia

Moneda d’argent batuda a diverses poblacions del Principat de Catalunya durant la guerra dels Segadors.

Equivalgué a 10 sous i fou un dels múltiples del ral d’argent.