circuit de potència intel·ligent

SPC

m
Electrònica i informàtica

Circuit monolític constituït per un o més dispositius interruptors de potència i per diversos circuits electrònics de senyal necessaris per al control i la protecció dels primers.

Respecte al simple muntatge d’aquests dispositius i circuits, presenta els avantatges propis dels circuits integrats: pes, grandària i consum menors i fiabilitat més alta.