circumferència primitiva

f
Tecnologia

Circumferència imaginària amb centre a l’eix d’una roda dentada i de diàmetre el producte del nombre de dents pel mòdul o pas diametral, sobre la qual hom mesura el pas de les dents i amb relació a la qual hom marca les dimensions de les esmentades dents.

En dues rodes dentades engranades, llurs circumferències primitives són tangents.