cisterna

f
Anatomia

Espai de la base del cervell on es dóna en abundància el líquid cefalorraquidi.

N'hi ha diverses, anomenades cisterna basal, cisterna magna, etc.