cisterna

f
Construcció i obres públiques

Cisterna del castell de Montsoriu

JoMV

Dipòsit, sovint subterrani, destinat a conservar potable l’aigua de pluja, recollida generalment de la teulada, principalment en llocs on escasseja l’aigua corrent o de font.

Les cisternes han d’ésser construïdes amb parets impermeables per a evitar les filtracions, i han de tenir un filtre a l’entrada per tal que l’aigua hi entri tan pura com sigui possible, una entrada per procedir a llur neteja, i algun espirall per a llur aireig. La distribució de l’aigua emmagatzemada és feta per mitjà de bombes manuals o, més sovint, automàtiques.