cisterna de Pecquet

f
Anatomia

Dilatació que presenta el conducte toràcic en el seu origen, a la regió lumbar.