Citroën SA

Empresa francesa d’automòbils fundada el 1924, seguint la creada per André Citroën.

El 1934 l’empresa feu suspensió de pagaments. L’empresa Michelin, un dels creditors, se'n feu càrrec, i n'augmentà la producció. El 1951 la societat construïa 100.000 vehicles l’any. El 1965 absorbí Panhard i Levasor. Després d’un apropament a Fiat, Michelin cedí la seva participació al grup Peugeot, que prengué el control de Citroën (1974), però mantenint la seva identitat i la seva gamma de producció.