cladística

f
Biologia

Mètode de classificació filogenètica basat en l’establiment de relacions entre clades.