clamídia

Chlamydia sp (nc.)

f
Biologia

Gènere de bacteris cocoides, de la família de les clamidiàcies, de 0,2-1,5 μm de diàmetre, gramnegatius i paràsits intracel·lulars obligats.

Destaquen dues espècies: la C. psittaci , que és l’agent causant de la psitacosi i de diverses afeccions del bestiar, i la C. trachomatis , que es caracteritza per la producció i l’acumulació intracitoplasmàtica de glicogen i pel fet d’ésser sensible a la sulfadiazina. Algunes soques de la C. trachomatis són els agents del tracoma, el limfogranuloma veneri i, molt sovint, de les uretritis no gonocòcciques, habitualment asimptomàtiques, però fàcilment transmissibles per via sexual.