clar!

Transports

Expressió que indica l’absència d’obstacles que destorbin la maniobra d’un vaixell.