clar

m
Militar

Escrit que hom codificarà o xifrarà per fer-ne un criptograma .