clarell

m
Indústria tèxtil

Cànem de segona qualitat, que es desprèn en la segona pentinada.